6 vecí, ktoré emocionálne vyspelí ľudia robia inak

EQ – alebo aj emocionálny kvocient, sa narozdiel od IQ spoľahlivo merať nedá. Ak však stretnete emocionálne vyspelého človeka – a je jedno, či má 25 alebo 50 rokov, rozpoznáte to podľa toho, že v štandardných situáciách prosto reaguje inak. 

Podľa World Economic Forum, emocionálna inteligencia sa dostane do TOP 10 job skillov žiadaných zamestnávateľmi v roku 2020. Na druhej strane také vyjednávacie schopnosti a flexibilita sa poberú na ústup, nakoľko budú pomaly nahradzované roboticky. AI (umelá inteligencia) bude pomaly ale isto rozhodovať za nás.

Zdanlivým problémom je, že žiadnu z TOP 10 skillov v roku 2020 nie je jednoduché osvojiť si len tak – namemorovať alebo vygoogliť si. Na ich zvládnutie potrebujete reálne trénovať a tiež mať dostatočne veľa príležitostí na tréning. Zdrojom týchto príležitostí sú interakcie rôzneho druhu s rozmanitým spektrom ľudí – jedine tak sa učíte a pilujete svoje “soft skills” a kritické myslenie, a dvíhate tak skóre svojho EQ.

Zabúdať netreba ani na ďalšiu stránku emocionálnej inteligencie – schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmenám. Vo všeobecnosti platí, že ľudia nemajú radi (drastické) zmeny. Tempo zmien však nikdy nebolo rýchlejšie, ako v 21. storočí – a nič nenaznačuje tomu, že by sa tento trend v budúcnosti menil smerom nadol. 

Práve naopak, zmien bude čoraz viac a budú čoraz častejšie. Efektivita už nebude meraná počtom a zladením vykonaných aktivít v čase, ale časom potrebným na adaptáciu a reakciu na zmenu. Tejto problematike sa hlbšie venuje Margaret Heffernan, TED spíkerka a dlhoročná producentka relácií pre BBC, v tomto videu – obsah jednoznačne stojí za tých 16 minút vášho času.

Efektivita už nebude meraná počtom a zladením vykonaných aktivít v čase,
ale časom potrebným na adaptáciu a reakciu na zmenu.

Tu je 6 kľúčových bodov, pre ktoré sú emocionálne inteligentní ľudia stále žiadanejším kapitálom:

1. Dokážu efektívne manažovať stres.

Ľudia s vysokým EQ dokážu lepšie fungovať pod stresom – presnejšie, vedia ho lepšie manažovať. Vážia si sami seba a svoj vlastný pracovný čas – a dokážu si ho efektívne zadeliť. Sú v konštantom dialógu so svojim vnútorným ja a tak vedia tak monitorovať a regulovať svoj “stresometer” v reálnom čase.

2. Spolupracujú a neboja sa spätnej väzby.

Ľudia s vyšším EQ sú spravidla kooperatívnejší pri práci v kolektívoch. Konštruktívnu kritiku neberú osobne a nezaujímajú obranný postoj – naopak, berú ju ako zdroj inšpirácie a odrazový mostík pre zlepšenie.

Štýl komunikácie dokážu prispôsobiť poslucháčovi – berúc pri tom do úvahy jeho sociálne a kultúrne odlišnosti. Pre túto schopnosť sú často práve oni lepidlom celého tímu.

3. Sú dobrými poslucháčmi.

Túžba každého jedinca je byť počutý, vypočutý a pochopený – či už v práci, alebo v súkromí. A práve schopnosť počuť a počúvať je nepostrádateľná pri budovaní dlhodobých pracovných vzťahov.

Dobrí poslucháči sú pri rozhovore (duchom) prítomní.  Vďaka ich schopnosti skutočne načúvať druhým dokážu títo ľudia dať bokom ich vlastné túžby či pochybnosti, a naladiť sa na vlnu ich partnera. Pri rozhovore vnímajú nielen verbálne, ale i neverbálne sprievodné signály, dokážu na ne obratom reflektovať a štýl svojej komunikácie okamžite prispôsobovať. Často po stretnutí s nimi má druhá strana dobrý pocit z rozhovoru, aj napriek tomu, že sa dozvedeli negatívne správy.

4. Sú empatickí.

Ľudia s vysokým EQ majú lepšiu predispozíciu na to, aby svoje subjetívne pocity odložili bokom a brali do úvahy iných. Spolupráca ako taká nepredstavuje iba prácu v tíme, ale tiež prácu s energiou členov tímu.

Ľudia s vysokou emočnou inteligenciou sú schopní citlivo pracovať s energiou jednotlivcov, aby tak pomohli vybudovať dôveru a súdržnosť. To umožňuje tímom sústrediť sa primárne na zverenú úlohu – bez potreby iniciovať, či zapájať sa do vnútornych konfliktov a politikárčenia. Ich schopnosť navnímať potreby ostatných pôsobí ako katalyzátor, ktorý pomáha členom tímu spolupracovať efektívnejšie.

5. Idú príkladom.

Vysoko emocionálne inteligentní ľudia sa nedajú len tak ľahko rozhodiť, keď sa veci nevyvíjajú podľa plánu. Sú vo svojej roli stabilní a práve to je pre iných sympatické. Vytvára to u druhých podvedomú túžbu nasledovať ich a podobať sa im. Práve preto sú títo ľuďia často prirodzenými lídrami – a to aj bez oficiálneho titulu.

Vysoká emočná inteligencia je kľúčom k ovplyvňovaniu ľudí v organizácii bez ohľadu na oficiálnu funkciu – a to ako pozitívne, tak i negatívne. Schopnosť povzniesť sa nad každodennú rutinu, podráždenie či stres, získava ľudom s vysokou emočnou inteligenciou rešpekt od svojich kolegov.

6. Robia vedomé a premyslené rozhodnutia.

Nakoľko sa ľudia s vysokým emocionálnym kvocientom dokážu odosobniť a na veci sa pozerať s nadhľadom, sú schopní lepšie posúdiť, aký dopad budú mať ich rozhodnutia na ostatných. To nielenže vedie k celkovo lepšiemu mechanizmu rozhodovania, ale tiež pomáha predvídať, predchádzať a riadiť dopad ich rozhodnutí na druhých v prípade negatívnych dôsledov.

Ľudia, ktorí prejavujú zvýšenú schopnosť prispôsobiť sa zmenám, riadiť svoje emócie a dobre pracovať s rôznymi skupinami ľudí, sa stávajú čoraz cennejším kapitálom pre spoločnosti. S rastúcou mierou zmien v organizáciách môžeme predpokladať, že dopyt po nich sa bude neustále zvyšovať. Takže teraz vstaňte od počítača a hor sa medzi ľudí.